שלום שם ושם משפחה
בעיקרון אפשר כמעט לומר שיהיה בשעה טובה.
בעברית פשוטה זה אומר שבקשתך למשכנתא שמספרה ###### אושרה באופן עקרוני, כפי המפורט במסמך המצורף, כל עוד הנתונים שמסרת לנו יאושרו ויאומתו במסמכים, ולא יתגלו פרטים נוספים שלא פורטו בבקשה.
BL713-2B-Mor...

איך מתקדמים?

טוב ששאלת. אנחנו צריכים ממך קצת מסמכים, אז בלחיצה על הכפתור בהמשך אפשר לראות את רשימת המסמכים הנדרשים והכי חשוב - להעלות ולשלוח אותם אלינו, אחרת לא נוכל להתקדם. לאחר שיועלו כל המסמכים, אנחנו נבדוק אותם,
ניצור איתך קשר ונוכל להתקדם בתהליך.

 
BL713-2B-Mor...

העסקה עוד לא בשלה
מספיק כדי להתקדם?


יש לנו סבלנות. חשוב רק לזכור לשמור את המייל הזה כדי להעלות את המסמכים כשזה יהיה רלוונטי. אם האישור העקרוני כבר לא יהיה בתוקף במועד העלאת המסמכים, הבקשה תיבחן על ידינו מחדש (כולל שיעורי הריבית).
 
חשוב לדעת ש...
1 בשלב זה, האישור העקרוני שמועבר אליך נעשה על בסיס מסלול הלוואה
כללי (שפרטיו במצ"ב). ככל שתרצה להתקדם, נרכיב יחד את מסלולי
המשכנתא, התקופה והריבית המתאימים לך
ונבחן גם את זכאותך
לקבלת הלוואת זכאות (במסגרת תכנית סיוע של הממשלה).
2 האישור העקרוני יהיה בתוקף רק בתנאי העמדת ההלוואות המפורטות
באישור העקרוני עד למועד המפורט בו ובהתאם לתנאים הקבועים בו,
להוראות בנק ישראל ולקריטריונים של הבנק. 
3 חשוב לנו להדגיש שאין באמור ובמידע שמסרנו, כדי להוות התחייבות
להעמדת הלוואה או לתנאיה. כתנאי להעמדת ההלוואה תדרשו לחתום
ולמסור לנו מסמכים וכן להעמיד בטוחות ובטחונות על פי דרישת הבנק.
חשוב לקרוא את המידע בקישורים הבאים:
56
תודה
לאומי למשכנתאות


לא ניתן להשיב למייל זה